Pinturas Tradicionais

Celia e Lola son duas artesanas de terras de Valdeorras. A creación de obxectos decorativos con pinturas tradicionais e orixinais fan das súas pezas unha obra única e irrepetible.

 A pizarra de Valdeorras é un dos elementos que usan como soporte das súas pinturas.

Filtros activos