Métodos de Pago

Os nosos métodos de pagamento son seguros

O sitio web conta cun certificado SSL(  Secur  Socket  Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, en retroalimentación, totalmente cifrada ou  encriptada.

Peruchela.es utiliza para materializar os pagos a pasarela de pago, tamén chamada  TPV virtual, que é a versión  online do clásico  datáfono que podemos atopar nas tendas físicas. O proceso comeza cando un consumidor xera un pedido, elixe o método de pago con tarxeta e a pasarela de pago solicítalle os datos da súa. É entón cando a pasarela de pago envía a información á entidade emisora da tarxeta, a cal acepta ou rexeita a operación e infórmaa do estado da transacción. Finalmente é a tenda  online a que avisa ao cliente da admisión ou non da súa compra.

A transferencia bancaria tamén é un método de pago que pode realizar na tenda  online  Peruchela.es, para o que proporcionamos ao cliente os datos dunha conta bancaria para que poidan proceder ao pago do pedido, que se xestionará unha vez se confirme devandito pago.